Wewnętrzny przebieg meridianów i ich wykorzystanie kliniczne. Cykl wykładów

Wewnętrzne przebiegi meridianów określają to, na jakie narządy i tkanki możemy wpływać z ich użyciem. Naucz się i korzystaj z tej wiedzy przy planowaniu zabiegów.

Przejdź do zakupu

 

Czym jest teoria meridianowa i wewnętrzny przebieg meridianów?

Teoria meridianowa to podejście, w którym zakładamy, że ciało jest oplecione siecią kanałów przebiegających na różnych głębokościach. Kanały te stanowią ścieżki dla przepływu krwi i energii Qi przez ciało. Nazywamy je meridianami.

Podejście meridianowe jest charakterystyczne dla klasycznej medycyny chińskiej, w której punkty dobierane są z uwzględnieniem przepływów energii. Każdy meridian ma przebieg zewnętrzny, na który wpływamy poprzez akupunkturę, oraz wewnętrzny, który precyzyjnie opisuje jak energia dopływa do problemowego miejsca lub obszaru. Znajomość wewnętrznego przebiegu meridianów pozwala na dokładne zabiegi o większej skuteczności.

Na cykl składa się 5 webinarów, których opisy znajdują się poniżej:

Webinar 1

Webinar ten stanowi pierwszą cześć szkolenia w ramach cyklu „Wewnętrzny przebieg meridianów i ich wykorzystanie kliniczne”, który jest wprowadzeniem do metody akupunktury klasycznej dr Leonida Gelmana. Metoda ta znajduje zastosowanie w licznych stanach chorobowych i może być stosowanie bez znajomości syndromów w ramach medycyny chińskiej, albowiem opiera się ona na pracy terapeutycznej na przebiegu meridianów głównych, dywergentnych oraz meridianach ścięgnisto -mięśniowych (TMM). Wykład wyjaśnia, czym jest stan fizjologii i patologii, oraz na czym polega zdolność organizmu do homeostazy. Ponadto zapoznajemy się z układem energetycznym człowieka oraz przebiegiem i wzajemnymi korelacjami meridianów, określeniem fizjologii i patologii w ramach elementu Ziemi i Metalu przynależnych do omawianych warstw w medycynie chińskiej.

Jako pierwsze omówione zostały warstwy Tai Yin oraz Yang Ming ze szczególnym uwzględnieniem wewnętrznych przebiegów gałązek meridianów oraz punktów korzenia i koncentracji dla obu tych warstw, a zwłaszcza aktywizacja punktów Jing (studni). W ramach przykładów praktycznych na zapytanie uczestników webinaru zostały omówione zasady doboru protokołów nakłuć w przypadku astmy.

Webinar 2

Podczas tego wykładu omówione zostały warstwy Tai Yang i Shao Yin ze szczególnym uwzględnieniem wewnętrznych przebiegów gałązek meridianów oraz punktów korzenia i koncentracji dla obu tych warstw, oraz określeniem aspektów psychoemocjonalnych oraz fizjologicznych związanych z elementami Ognia oraz Wody. Ponadto zdefiniowane zostały pojęcia energii dziedzicznej, ochronnej, duchowej i odżywczej i odpowiadające im układy fizjologiczne w ciele. Przedmiotem wykładu była również technika równoważenia przy użyciu zegara obiegu energii oraz technika tzw. dużego nakłucia, bazująca na użyciu czterech grupowych punktów Luo, która  ma zastosowanie przy problemach zewnętrznych obejmujących większe obszary ciała pacjenta.

Wykład ponadto zawiera wskazówki jak redukować i wzmacniać objawy nadmiaru i niedoboru na meridianach ścięgnisto – mięśniowych  poprzez używanie punktów wzmacniających i redukujących, zarówno lokalnych jak i silnie poruszających krew punktów Jing (studni). W ramach przykładów praktycznych zostały omówione zasady doboru protokołów w przypadku infekcji dróg moczowych i zapalenia pęcherza moczowego.

Webinar 3

Podczas tego wykładu omówione zostały warstwy Yue Yin oraz Shao Yang ze szczególnym uwzględnieniem wewnętrznych przebiegów gałązek meridianów oraz punktów korzenia i koncentracji dla obu tych warstw, oraz określeniem aspektów psychoemocjonalnych oraz fizjologicznych a także patologii związanych z elementami Drzewa i Ognia (osierdzie). Ponadto zapoznajemy się z odzwierciedleniem na pulsie cyklu odżywczego i kontrolnego zgodnego z teorią 5 elementów w TCM.

W ramach przykładów praktycznych na zapytanie uczestników webinaru zostały omówione zasady doboru protokołów nakłuć w przypadku szumów usznych – różnicowane w zależności od specyfiki dolegliwości (przewlekłe u osób starszych, urazowe u osób młodszych), a także terapia w przypadku zawrotów głowy.

Webinar 4

Podczas tego wykładu omówiony został cykl kontrolny i odżywczy w ramach akupunktury 5 elementów, ze szczególnym uwzględnieniem przyporządkowywania emocji do poszczególnych elementów oraz ich wzajemnego wpływu. Rozmawialiśmy o relacji punktów matka/syn oraz o użyciu punktów elementu na elemencie w kontekście terapii konkretnych stanów emocjonalnych pacjenta takich jak gniew, złość, depresja, lęk, prokrastynacja i niska samoocena. Ponadto, w ramach przykładów praktycznych na zapytanie uczestników webinaru zostały omówione propozycje terapii w związku z żałobą po stracie, kwestie związane z poziomem libido oraz został omówiony wykaz punktów akupunkturowych przeciwskazanych w ciąży.

Webinar 5

Kontynuując omawianie akupunktury 5 elementów, która jest szczególnie skuteczna w terapii stanów emocjonalnych, skupiliśmy się na analizie cyklu karmiącego (matka/dziecko) oraz cyklu kontrolnego (dziadek/wnuk). Omówione zostały sposoby dobierania protokołów w przypadku zespołu napięcia przedmiesiączkowego (PMS), moczenia nocnego, ADHD, przykurczu Dupuytrena, fibromialgii i cukrzycy. Podczas szkolenia mowa była także o sposobach leczenia nałogów, oraz o tym jak planować terapię w odniesieniu do objawów zgłaszanych przez pacjenta. Ponadto, na zapytanie uczestników webinaru omówione zostały funkcje punktów Luo oraz kliniczne zastosowanie tzw. dużego nakłucia.

Jak wygląda kurs?

Kurs to cykl nagrań webinarów prowadzonych w języku polskim. Łączny czas trwania to około 12,5 godziny.

Dostęp do nagrań będzie aktywny przez 12 miesięcy od chwili zakupu.

Najczęściej zadawane pytania

Znajdziesz tu odpowiedzi na większość pytań

Jak otrzymam dostęp do kursu?

Po dokonaniu zakupu konto zostanie utworzone automatycznie, a na maila podanego przy rejestracji zostanie wysłane hasło z dostępem. Zakupione kursy można również znaleźć po zalogowaniu, w tym celu proszę wybrać "Logowanie" z menu.

O autorze

Daria Zwinczewska

Lekarz ortopeda, akupunkturzystka. Medycyną chińską oraz naturalnymi metodami leczenia zajmuje się od ponad 10 lat. Prowadzi poradnię leczenia bólu akupunkturą przy Instytucie Tradycyjnej Medycyny Chińskiej i Medycyny Integracyjnej ITCM DAO w Krakowie.

Zapisz się na kurs

Po kliknięciu otworzy się okno ze stroną oferty

Regulamin | Polityka Prywatności | Utworzono w WebToLearn