Podstawy medycyny chińskiej. Cykl wykładów.

Poznaj podstawy medycyny chińskiej. Podstawowe definicje, pojęcie zdrowia i choroby w odniesieniu do systemu medycyny chińskiej oraz medycyny akademickiej, wewnętrzne i zewnętrzne przyczyny chorób.

Przejdź do zakupu

Czym jest medycyna chińska?

Medycyna chińska jest kompletnym systemem leczenia, odmiennym od medycyny zachodniej. Aby móc ją właściwie zrozumieć i praktykować, warto zacząć naukę od kontekstu filozoficznego i historycznego, w którym powstawała i się rozwijała. Postawy medycyny chińskiej są mocne zakorzenione w chińskiej kosmologii i numerologii.

 

Na cykl składa się 5 wykładów, których opisy znajdują się poniżej:

1. Terminologia i filozofia.

W pierwszej części szkolenia na temat filozofii medycyny chińskiej skupiamy się na  podstawowych definicjach z zakresu medycyny chińskiej, w szczególności  pojęciu zdrowia i choroby w odniesieniu do systemu medycyny chińskiej oraz medycyny akademickiej. Chińska diagnostyka, traktując pacjenta całościowo, próbuje dotrzeć do korzenia problemu czyli zdiagnozować przyczynę dolegliwości zdrowotnych, często bowiem przyczynę choroby stanowią emocje. Medycyna zachodnia natomiast zwykle skupia się na leczeniu objawów, przez co diagnozie umyka natura i geneza schorzenia pacjenta.

Wykład stanowi także wprowadzenie do i historii medycyny chińskiej, ze szczególnym uwzględnieniem początków akupunktury i stosowanych wówczas igieł oraz literatury źródłowej: Kanonu Medycyny Wewnętrznej Żółtego Cesarza. Omówiony został również zegar obiegu energii wraz z charakterystyką poszczególnych systemów narządowych w układzie dobowym. 

2. Idea dualności i dopełniających się przeciwieństw.

Podczas drugiego szkolenia ramach cyklu poświęconego teorii medycyny chińskiej rozmawiamy o fundamentalnej idei medycyny chińskiej – współzależności elementów yin i  yang które są w nieustannej interakcji i transformacji. Oznacza ona, że wszystko we wszechświecie ma biegunową naturę, pozostaje w nieustannym ruchu i podlega cyklicznym zmianom. Ta reguła leży u podstaw chińskiej diagnostyki – z niej wywodzą się wzorce ciała i typy osobowości, pozwala także różnicować rodzaje zaburzeń i poprawnie je leczyć. Elementem teorii dopełniających się przeciwieństw jest też osiem zasad (ba gua), które umożliwiają różnicowanie patologii chorobowych w zależności od ich charakteru

Zasady te, mimo iż zostały sformułowane wieki temu, mają do dziś  praktyczne i uniwersalne zastosowanie w diagnostyce stanów bólowych oraz jednostek chorobowych w medycynie chińskiej.

3. Człowiek, Niebo, Ziemia i 10 tysięcy rzeczy. O powstawaniu energii Qi.

Podczas trzeciego szkolenia w ramach cyklu poświęconego teorii medycyny chińskiej próbujemy zdefiniować i omówić czym jest i jak powstaje energia Qi i jakie jest jej znaczenie. Qi jest esencją energii odżywczej i siły życiowej  – jej niedobór bądź zastój jest jedną z kluczowych patologii w medycynie chińskiej. Podczas wykładu dowiadujemy się jakie narządy biorą udział w produkcji Qi i co się na nią składa.

Ponadto omówiona zostaje symbolika liczby 3 – podział na niebo/człowieka/ziemię, 3 Skarby (Shen/Qi/Jing) oraz koncept potrójnego ogrzewacza  (San Jiao). Dowiadujemy się także, czym jest nasz potencjał urodzeniowy i jak poprzez intuicję manifestuje się kontakt człowieka z niebem.

4. Wprowadzenie do Teorii Pięciu Elementów.

Czwarta część szkolenia stanowi wprowadzenie do fundamentalnej chińskiej Teorii Pięciu Elementów (Drzewo/Ogień/Ziemia/Metal/Woda). Rozpoczynamy od wyjaśnienia genezy tej teorii na podstawie następstwa pór roku, aby potem na tej podstawie wytłumaczyć zależności narządowe w cyklu kontrolnymi i odżywczym w ramach tej teorii. Omawiamy także poszczególne elementy z uwzględnieniem ich specyfiki, funkcji oraz predyspozycji psychicznych i patologii chorobowych przypisanych do każdego elementu.

5. Wewnętrzne i zewnętrzne przyczyny chorób.

Podczas piątego szkolenia w ramach cyklu poświęconego teorii medycyny chińskiej próbujemy zdefiniować czym jest zdrowie i choroba oraz jakie są przyczyny chorób. Wykład systematyzuje przyczyny powstawania chorób na przedurodzeniowe (zapłodnienie, ciąża, poród)  i pourodzeniowe (przed dorosłością i po dojrzewaniu) a także wewnętrzne i zewnętrzne czyli emocje oraz bioklimatyczne czynniki patogenne.

Mówiąc o wewnętrznych przyczynach chorób omówione zostało 7 emocji (złość / radość / troska / smutek / strach / niepokój / szok) oraz ruch jaki im towarzyszy. Z kolei omawiając bioklimatyczne czynniki patogenne (wiatr/ogień/gorąco/ wilgoć/suchość/zimno) wskazane zostały towarzyszące im objawy chorobowe z uwzględnieniem podatności pacjentów na określone czynniki chorobotwórcze. Omówiona została także specyfika i symbolika liczby 6 w związku z teorią warstw Qi w procesie transformacji energii pomiędzy niebem a ziemią.

Jak wygląda kurs?

Kurs to cykl nagrań webinarów prowadzonych w języku polskim. Łączny czas trwania to około 12,5 godziny.

Dostęp do nagrań będzie aktywny przez 12 miesięcy od chwili zakupu.

Skrypt do kursu znajdziesz w "Plikach do pobrania" pod nagraniem.

Najczęściej zadawane pytania

Znajdziesz tu odpowiedzi na większość pytań

Jak otrzymam dostęp do kursu?

Po dokonaniu zakupu konto zostanie utworzone automatycznie, a na maila podanego przy rejestracji zostanie wysłane hasło z dostępem. Zakupione kursy można również znaleźć po zalogowaniu, w tym celu proszę wybrać "Logowanie" z menu.

O autorze

Helena Olearska

Lekarz, akupunkturzystka, dietetyk kliniczny. Specjalizuje się w leczeniu chorób metabolicznych i zaburzeń hormonalnych. Zajmuje się również dietetyką chińską oraz potencjałem urodzeniowym. Autorka licznych publikacji z zakresu medycyny chińskiej, prelegentka na międzynarodowych kongresach medycyny integracyjnej. Szkoli akupunkturzystów w Polsce i za granicą.

Zapisz się na kurs

Po kliknięciu otworzy się okno ze stroną oferty

Regulamin | Polityka Prywatności | Utworzono w WebToLearn